Stichting Kindante

Stichting Kindante Sittard

Stichting Kindante, leren leren, leren leven, gevestigd te Sittard, vormt het bestuur van 41 basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, die deel uit maken van een regionaal expertisecentrum (REC).

De stichtingkent de denominaties openbaar, bijzonder en algemeen bijzonder. Binnen de denominatie bijzonder zijn een aantal scholen met katholieke signatuur en twee scholen met protestants-christelijke signatuur.

Onder de Stichting Kindante vallen circa 9500 leerlingen en bijna 1000 personeelsleden.


Onderwijskundige visie Kindante

Kindante ICT beleidsplan

Contact

Bezoekadres:

Rijksweg Zuid 93
6131 AMSittard
College van Bestuuren de DomeinenOnderwijs, ICT, Secretariaat (CvB).
Tel.nr: 046-4363366
e-mail:bureau@kindante.nl
Website:http://www.kindante.nl/